tu-y-phan-lo-ban-dat-vuon-cho-dan

Tự ý Phân lô bán đất vườn cho dân

0 Comments

Lô đất vườn trên 4.100m2 chưa chuyển đổi mục đích đã được chủ đầu tư bán cho công ty phân phối và công ty phân phối phân lô bán cho dân. Hai đối tượng liên