Nhà Đất Việt

Công ty Cổ phần Bất động sản UniHomes

0 Comments

Tiền thân là Văn phòng kinh doanh tại Thủ Đức, được thành lập năm 2010, sau 5 năm hoạt động và phát triển, chính thức đổi tên thành “Công ty Cổ phần Bất động sản