Dự án Vịnh Hòa Emerald Bay Resort vào quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Yên

0 Comments

Nhà Đất Việt

UBND tỉnh Phú Yên vừa ra Quyết định về việc “cho phép thực hiện dự án, công trình và cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện”. Năm 2020 tỉnh Phú Yên sẽ có hàng loạt dự án công động lực hoàn thành nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Quyết định (số 2131-QĐ/UBND) của tỉnh Phú Yên cho phép thực hiện và cập nhật dự án Vịnh Hòa Emerald Bay Resort của Công ty TNHH  Nghĩ dưỡng Quốc tế Vịnh Hòa Emerald Bay tại xã Xuân Thịnh, Thị xã Sông Cầu với diện tích 716.400,7m2.

 

Trong đó: Đất rừng phòng hộ (RPH) với diện tích 380.000,0m2; Đất bằng chưa sử dụng (BCS) với diện tích 134.792,2 m2; Đất trồng cây lâu năm (CLN) với diện tích 8.749,5 m2; Đất rừng sản xuất (RSX) với diện tích 168.153,1 m2; Đất thủy lợi (DTL) với diện tích 80 1,0 m2; Đất nuôi trồng thủy sản (NTS) với diện tích 789,2 m2; Đất đồi núi chưa sử dụng (DCS) với diện tích 9.503,6 rn2; Đất giao thông (DGT) với diện tích 312,3m2; Đất sông ngòi, kênh rạch, suối (SON) với diện tích 12.903,8 m2 và Đất làm nghĩ trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hóa táng (NTD) với diện tích 396,0 rn2) vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm căn cứ triển khai thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh Phú Yên giao cho UBND TX Sông Cầu và Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

Đối với TX Sông Cầu, tổ chức cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thị xã; Thực hiện kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và đảm bảo đúng quy định pháp luật, công bố công khai theo quy định.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc; tham mưu thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt đảm bảo giải quyết nhanh các vướng mắc.

>>> xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *